Hoe wij ons inzetten voor borstvoeding en de doelen van de WHO-code

WHO Code banner

Elke baby verdient een optimale start in het leven

Moedermelk is van groot belang voor een goede start in het leven en biedt bovendien talloze levenslange voordelen. Het geven van borstvoeding is een essentiële behoefte voor de volksgezondheid en het is een van de meest effectieve preventieve gezondheidsmaatregelen voor zowel kinderen als moeders, waar ook ter wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF raden iedereen aan hun baby's zes maanden lang uitsluitend te voeden met borstvoeding. Medela staat volledig achter deze aanbeveling.

Al sinds 1981 wordt de Internationale WHO-gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze set aanbevelingen, ook wel 'de Code' genoemd, is ontworpen om het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk, voedingsflesjes en spenen te reguleren. De code stimuleert veilige en toereikende voeding van baby's door het geven van borstvoeding te beschermen en aan te moedigen.

Toegewijd aan borstvoeding sinds 1961

Sinds de oprichting van Medela in 1961 staat het ondersteunen van moeders die borstvoeding geven centraal bij alles wat we doen. Deze visie werd ook de kern van de missie van Medela toen Olle Larsson, onze oprichter, in 1981 onze belofte voor de ondersteuning van borstvoeding schreef:

"Wij beloven ons te gaan inzetten voor borstvoeding als beste voeding voor baby's en gezinnen. Daarnaast beloven wij dat wij onze borstvoedingsaccessoires en -publicaties nooit zullen inzetten om moeders ertoe te bewegen om hun baby's te voeden met kunstvoeding in plaats van borstvoeding te geven. Ook zullen onze borstvoedingsaccessoires en -publicaties nooit op welke manier dan ook worden gebruikt om kunstmatige melk voor baby's te promoten."

Deze overtuiging hebben wij nog steeds. Onze wereldwijd circa 1800 medewerkers leggen zich erop toe onze missieverklaring "we willen de gezondheid van moeder en baby bevorderen door middel van de heilzame voordelen van moedermelk" en onze missie en merkbelofte om "de grootste voorvechter en partner voor moedermelk ter wereld te zijn" in acht te nemen.

Met deze missie gaat een holistische benadering gepaard met de volgende doelen:

  • Een beter begrip van menselijke lactatie door wetenschap en onderzoek
  • Een verbeterde ondersteuning voor professionele zorgverleners wereldwijd door het bieden van voorlichting
  • Ondersteuning van moeders tijdens de borstvoedingsperiode door middel van voorlichting en dienstverlening
  • Het leveren van de beste producten voor het afkolven en voeden met moedermelk

Moeders de ondersteuning bieden die ze zo hard nodig hebben

In de afgelopen ruim 50 jaar hebben we veel inzicht gekregen in het proces van de moeder en de praktische problemen en uitdagingen waarmee zij te maken heeft, welke al vroeg tot aanzienlijk lagere borstvoedingscijfers kunnen leiden. Daarom bieden wij een assortiment oplossingen, bestaande uit producten en dienstenen ook voorlichting en ondersteuning aan moeders in een vroegtijdig stadium, om hen te helpen borstvoeding een natuurlijk onderdeel van hun levensstijl te laten worden.

Medela heeft kolftechnologie op de kaart gezet. Bij Medela draait het echter niet alleen om borstkolven. Wij bieden ook een compleet ondersteuningssysteem, bestaand uit de borstvoedingshulpset, de SpecialNeeds Feeder en ons systeem voor enterale voeding, waarmee we helpen om kwetsbare en zieke baby's moedermelk te laten krijgen.

Voor gezinnen die afhankelijk zijn van borstkolven maken deze producten een belangrijk onderdeel uit van het borstvoedingsplan. In deze situatie zijn flessen en spenen ook een essentieel onderdeel van het complete systeem.

Om moeders volledig bij te staan met een complete oplossing blijven we daarom voedingsflessen en spenen aanbieden in onze Essentials-reeks. Als onderzoeksgericht bedrijf bieden we op feiten gebaseerde informatie over een juist gebruik van flessen en spenen, wat ook geldt voor onze borstkolven en de rest van ons productaanbod. Door onze middelen in te zetten voor de ontwikkeling van op feiten gebaseerde methoden, bundelen wij onze krachten met onderzoekers, professionele zorgverleners, moeders en gezinnen overal ter wereld die er alles aan doen om moeders te helpen bij het geven van borstvoeding en zich inzetten om ervoor te zorgen dat baby's gevoed worden met melk van hun moeder.

Hoe wij ons inzetten voor borstvoeding en de doelen van de WHO-code

Wij zijn onder de commerciële bedrijven een van de grootste voorvechters van borstvoeding en staan volledig achter de aanbevelingen van de WHO inzake borstvoeding. We zetten ons bovendien met hart en ziel in voor de doelen van de WHO-code. We bieden niet-aflatende ondersteuning aan moeders, baby’s en gezinnen tijdens de borstvoedingsperiode en houden ons verre van de promotie van vervangingsmiddelen voor moedermelk.

Nieuwe marketingrichtlijnen

We hebben bovendien om de volgende redenen nieuwe marketingrichtlijnen opgesteld voor benodigdheden voor het voeden van baby’s, d.w.z. voor flessen en spenen:

  1. We willen onze steun aan de aanbevelingen van de WHO inzake borstvoeding versterken met een consistent en eenvoudig te herkennen pictogram met een link naar een speciale webpagina waar onze klanten gedetailleerde informatie kunnen vinden.
  2. We willen ervoor zorgen dat flesvoeding niet wordt geïdealiseerd in marketingmateriaal voor voedingsflessen en spenen. Dit houdt het volgende in:
  • We doen geen uitspraken die gelijkenissen met borstvoeding impliceren.
  • Marketingmateriaal betreffende spenen en flessen bevat geen afbeeldingen van baby’s die uit flessen drinken.
  • Bewaarflesjes met melk worden afgebeeld in de context van kolven.

Raadpleeg de gedetailleerde richtlijnen op onze website. Deze vormen een heldere weerspiegeling van onze toewijding aan moeders die borstvoeding geven, en functioneren als kader voor onze communicatie.

We blijven onze missieverklaring naleven om de gezondheid van moeder en baby te bevorderen door middel van de heilzame voordelen van moedermelk, en zullen alles wat we kunnen blijven doen om moeders in staat te stellen hun baby zo lang mogelijk borstvoeding te geven.

Baar, Zwitserland, 26 maart 2020

Michael Larsson, President en Delegate of the Board of Directors
Annette Brüls, CEO Medela AG