Een op onderzoek gebaseerd bedrijf

Onderzoek zit bij Medela in het DNA. Er zijn veel bedrijven die graag de indruk wekken dat zij 'onderzoek' doen, terwijl Medela kan bogen op een lange en unieke geschiedenis op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk en verkennend onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is al meer dan dertig jaar een belangrijke kernwaarde waardoor we ons ook in de toekomst zullen laten leiden.

Onderzoek zit bij Medela in het DNA

Langdurige samenwerkingsverbanden onderhouden

Binnen de twee businessunits 'Borstvoeding' en 'Healthcare' van Medela worden ten aanzien van onderzoek dezelfde waarden en principes gevolgd. Het bedrijf investeert in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met toonaangevende internationale opinieleiders, vooraanstaande wetenschappers, medische deskundigen en universiteiten.

Fundamenteel wetenschappelijk, verkennend onderzoek is een activiteit voor de lange adem. Medela heeft duurzame relaties opgebouwd met vooraanstaande onderzoekers, een model voor hoe industrie en wetenschap kunnen samenwerken. Medela zoekt voortdurend naar nieuwe partners, zoals universiteiten, ziekenhuizen en onderzoeksinstituten wereldwijd, die zich bij deze samenwerkingsprogramma's willen aansluiten.

Gevestigde uitgangspunten in twijfel trekken

De kennis die via dit verkennend onderzoek wordt vergaard, trekt de gevestigde uitgangspunten vaak in twijfel. Dit biedt een wetenschappelijke basis voor verder toegepast onderzoek, en vervolgens ook voor productontwikkeling en klinisch onderzoek. Door in deze verschillende activiteiten te investeren brengt Medela het onderzoek tot leven, met als einddoel het voorlichten van professionals en het verbeteren van de toekomstige zorg voor en de levenskwaliteit van de patiënt.

Medela streeft naar deskundigheid op de twee gebieden van borstvoeding en gezondheidszorg. Onderzoek vormt een integraal onderdeel van ons innovatieproces en dit leidt tot producten die gevestigde praktijken in twijfel trekken.   

De onderzoeksreis voortzetten

Medela's betrokkenheid bij onderzoek, zowel product- als niet-productgerelateerd, is meer dan een simpele bewering.  Als daadwerkelijk op onderzoek gebaseerd bedrijf zet Medela haar onderzoeksreis naar de toekomst voort.