De kloof overbruggen: veilig en hygiënisch hanteren van moedermelk

Als borstvoeding niet mogelijk is, moet de NICU waarborgen dat moedermelk een zo hoog mogelijke kwaliteit heeft en zo min mogelijk gevaar oplevert voor de baby.

Alle processen waarbij moedermelk betrokken zijn moeten dus

• het risico op besmetting minimaliseren
• veilige verzameling en reiniging bevorderen
• de integriteit van bioactieve bestanddelen behouden
• het risico op ziekteoverdracht verminderen
• op de meest efficiënte manier gebruik maken van het beschikbare volume
• de kans op verwisseling minimaliseren

Medela deelt deze doelstellingen. Medela helpt NICU professionals en patiënten bij het maken van gefundeerde keuzen door het bieden van op onderzoek gebaseerde en innovaties op het vlak van procesoptimalisatie, onderzoeksevaluaties en de laatste onderzoekssamenvattingen.

Binnen de NICU is het voorkomen van besmetting, waarborgen van infectiecontrole en het maximaliseren van de voedings- en beschermende bestanddelen van moedermelk van cruciaal belang. Onjuiste hantering kan leiden tot een lagere melkkwaliteit, onvoldoende hygiëne of verwisseling. Als er problemen met de hygiëne worden geconstateerd, moet de waardevolle melk van de moeder waarschijnlijk worden weggegooid. In het slechtste geval kunnen problemen met de hygiëne onopgemerkt blijven, wat risico's voor de baby met zich meebrengt.

Literatuur

1 Gransden, W.R., Webster, M., French, G.L., & Phillips, I. An outbreak of Serratia marcescens transmitted by contaminated breast pumps in a special care baby unit. J Hosp Infect 7, 149-154 (1986).

2 Brown, S.L., Bright, R.A., Dwyer, D.E., & Foxman, B. Breast pump adverse events: Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169-174 (2005).

3 Donowitz, L.G., Marsik, F.J., Fisher, K.A., & Wenzel, R.P. Contaminated breast milk: A source of Klebsiella bacteremia in a newborn intensive care unit. Rev Infect Dis 3, 716-720 (1981).