Productaanbod voor orale voeding in de NICU

Het productaanbod voor orale voeding van Medela omvat een reeks oplossingen voor uiteenlopende voedingssituaties, gericht op het ondersteunen van neonatale zorgverleners en ouders bij het voeden van moedermelk en het geven van borstvoeding aan baby's in de NICU.
NICU feeding

Doelstellingen van een productaanbod voor orale voedingsontwikkeling voor de NICU

 • Een vroegtijdige overschakeling van sondevoeding naar orale voedingen en borstvoeding
 • Inzetten van een combinatie van producten die zijn aangepast aan de voedingsontwikkeling van elke baby
 • Een positieve orale voedingservaring bieden voor de NICU-baby, ouders en professionele zorgverleners
 • Baby's in staat stellen hun natuurlijke voedingsgedrag toe te passen
 • Zorgen dat de baby de borstvoedingsvaardigheden behoudt op de momenten dat er niet rechtstreeks aan de borst kan worden gevoed
 • Borstvoeding promoten en ondersteunen

Vroege orale blootstelling aan moedermelk

Moedermelk heeft veel unieke componenten, en het is van belang dat de baby hiermee zo snel mogelijk na de geboorte wordt gevoed, vooral het colostrum van zijn eigen moeder. Bij een gezonde voldragen baby moet de eerste borstvoeding al plaatsvinden in het eerste uur na de geboorte. Bij een premature baby of een baby die om een andere reden in een ziekenhuis is opgenomen, gebeurt dit gewoonlijk meestal pas later. Bij parenterale en enterale voeding gaat de voeding niet via de mondholte. Al zeer vroeg in de ontwikkeling van de baby kan het natmaken van de orofaryngeale gebieden een mogelijkheid zijn om de baby aan moedermelk bloot te stellen, zelfs voordat de baby in staat is om te zuigen.

Als de baby de lippen gaat bewegen en begint te zuigen, kunnen andere voedingsmogelijkheden worden ingezet om de orale voedingsvaardigheid van de baby te helpen ontwikkelen. Een hulpmiddel dat hiervoor kan worden gebruikt, is de FingerFeeder.

Voeding aan de borst aanmoedigen

Zodra de mogelijkheid tot borstvoeding zich voordoet, dient dit zo vaak mogelijk te worden aangemoedigd. Dit kan parallel met enterale voeding en orale voeding gebeuren. Voeding aan de borst is niet alleen belangrijk vanwege de overdracht van melk. Er zijn meer redenen:

 • de voordelen van huid-op-huidcontact
 • de ouders worden bij de baby betrokken
 • de baby gaat door te oefenen effectiever drinken aan de borst
 • de melkproductie van de moeder wordt gestimuleerd

Om voeding van de NICU-baby aan de borst te ondersteunen, worden in het ziekenhuis vaak tepelhoedjes gebruikt. Het productaanbod met voedingsoplossingen van Medela bevat siliconen tepelhoedjes van verschillende maten die zijn ontworpen om het aanleggen van de baby aan de borst te stimuleren en de overdracht van melk te ondersteunen.

Eerste autonoom gecontroleerde orale voedingen

Rekening houdend met de risico's en beperkingen bij oro- en nasogastrische enterale voeding  moet de baby zo snel als dit veilig wordt geacht, oraal worden gevoed. Als de baby oraal voldoende kan drinken, kunnen de enterale slangetjes worden verwijderd en is de baby een stap dichter bij ontslag uit het ziekenhuis. In de NICU wordt er, naast het ontwikkelen van borstvoeding, gelijktijdig ook gebruik gemaakt van alternatieve methoden voor het toedienen van voeding.

Er is onderzocht in welke mate het voeden met conventionele flessen bijdraagt aan de borstvoeding. De technieken die worden gebruikt bij het voeden met een conventionele fles en speen verschillen sterk van de technieken die worden gebruikt tijdens het voeden aan de borst. Bij een conventionele voedingsspeen wordt er een constante stroom melk afgegeven door de opening aan het uiteinde, zonder dat hiervoor een vacuüm nodig is. Hierdoor kan de vaardigheid van de baby om zuigen, slikken, pauzeren en ademen te coördineren in het gedrang komen, wat hypoxemie en stress kan veroorzaken.

Medela heeft Calmita ontwikkeld, een innovatieve voedingsoplossing voor ziekenhuizen waarvan is aangetoond dat hiermee betere resultaten met borstvoeding in het ziekenhuis worden behaald. Het systeem heeft een vacuümmembraan dat voorkomt dat er melk wordt doorgelaten, tenzij de baby een vacuüm creëert.

De Calmita Starter heeft een lage vacuümdrempelwaarde, zodat baby's die slechts een minimaal vacuüm kunnen creëren toch actief melk kunnen opzuigen. Naarmate de voedingsontwikkeling van de baby vordert, kan de Calmita Advanced worden aangeboden. Hierbij is iets meer zuigkracht nodig om te zorgen dat het vacuümmembraan melk doorlaat.

Tijdens het gehele voedingsontwikkelingsproces kan de borstvoeding worden ondersteund door het geven van bijvoeding tijdens het drinken aan de borst. Dit kan een goede oplossing zijn voor moeders die te weinig melk hebben of als er supplementen nodig zijn als aanvulling op de borstvoeding. Bij de borstvoedingshulpset van Medela wordt de bijvoeding in een reservoir gedaan. Het reservoir wordt op de borst van de moeder of op een standaard geplaatst en is verbonden met zeer dunne en flexibele slangetjes die langs de tepels van de moeder kunnen worden bevestigd.

Ten slotte: volledige borstvoeding en terugkeren naar huis

Als het moment is aangebroken dat de baby uit het ziekenhuis kan worden ontslagen, zou dit het ideale scenario zijn:

 • De moeder heeft haar melkproductie met succes opgestart en behouden
 • De baby heeft de vaardigheden ontwikkeld om veilig en effectief voldoende voeding uitsluitend via borstvoeding te krijgen

De mijlpaal van volledig orale voeding is vaak een voorwaarde voor ontslag uit het ziekenhuis en ouders mogen hier enorm trots op zijn. Afhankelijk van de reden voor de ziekenhuisopname kan de overgang naar thuis nog steeds problemen met zich meebrengen. Om te zorgen dat er zo lang mogelijk borstvoeding kan worden gegeven is het zeer belangrijk dat er een ontslagplan wordt geformuleerd, met doorlopende ondersteuning en reële verwachtingen.

Medela heeft Calma ontwikkeld voor als moeders weer thuis zijn, aan het werk gaan en hun normale activiteiten hervatten. Dit vernieuwende voedingssysteem helpt het zuiggedrag dat de baby heeft ontwikkeld te behouden.

Voor speciale voedingsomstandigheden

Medela biedt ook oplossingen voor baby's die een beetje extra hulp nodig hebben op het vlak van voeding. Het belangrijkste uitgangspunt bij de producten van Medela is het ondersteunen van de baby bij het creëren van een vacuüm, een vaardigheid die onmisbaar is om aan de borst te kunnen drinken. Er zijn echter speciale omstandigheden waarin het creëren van een vacuüm door de baby moeilijk of onmogelijk is.

Een baby die is geboren met een hazenlip en gespleten gehemelte is anatomisch niet in staat om tijdens de voeding een luchtdichte afsluiting te realiseren en kan zodoende geen vacuüm creëren. Baby's met bepaalde syndromen en neurologische afwijkingen kunnen als gevolg van hypotonie en coördinatieproblemen ook moeilijkheden hebben bij het creëren van een vacuüm. Door het ontwerp van de SpecialNeeds Feeder kunnen baby's compressie gebruiken om melk te drinken. Voor kleinere baby's is er de Mini SpecialNeeds Feeder voor voeding bij diverse orale anatomieën.

Literatuur

1 Medeiros, A.M.C. et al. Characterization of the transition technique from enteral tube feeding to breastfeeding in preterm newborns. J Soc Bras Fonoaudiol 23, 57–65 (2011).

2 Siddell, E.P. & Froman, R.D. A national survey of neonatal intensive-care units: Criteria used to determine readiness for oral feedings. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 23, 783–789 (1994).

3 Geddes, D.T. et al. Tongue movement and intra-oral vacuum of term infants during breastfeeding and feeding from an experimental teat that released milk under vacuum only. Early Hum Dev 88, 443-449 (2012).

4 Fucile, S., Gisel, E., Schanler, R.J., & Lau, C. A controlled-flow vacuum-free bottle system enhances preterm infants’ nutritive sucking skills. Dysphagia 24, 145–151 (2009).

5 Lau, C. & Schanler, R.J. Oral feeding in premature infants: Advantage of a self-paced milk flow. Acta Paediatr 89, 453–459 (2000).

6 Simmer, K., Kok, C., Nancarrow, K., Hepworth, A.R., & Geddes, D.T. Novel feeding system to promote establishment of breastfeeds after preterm birth: A randomised controlled trial [poster]. 17th Annual Congress Perinatal Society of Australia and New Zealand, 14–17 April 2013, Adelaide, Australië (2013).

7 American Academy of Pediatrics – Committee on Fetus and Newborn. Hospital discharge of the high-risk neonate. Pediatrics 122, 1119–1126 (2008).

8 Sakalidis, V.S. et al. Longitudinal changes in suck-swallow-breathe, oxygen saturation, and heart rate patterns in term breastfeeding infants. J Hum Lact 29, 236–245 (2013).

9 Geddes, D.T., Kent, J.C., Mitoulas, L.R., & Hartmann, P.E. Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants. Early Hum Dev 84, 471–477 (2008).

10 McClellan, H.L., Sakalidis, V.S., Hepworth, A.R., Hartmann, P.E., & Geddes, D.T. Validation of nipple diameter and tongue movement measurements with B-mode ultrasound during breastfeeding. Ultrasound Med Biol 36, 1797–1807 (2010).

11 Sakalidis, V.S. et al. Ultrasound imaging of infant sucking dynamics during the establishment of lactation. J Hum Lact 29, 205–213 (2013).

12 Mizuno, K., Ueda, A., Kani, K., & Kawamura, H. Feeding behaviour of infants with cleft lip and palate. Acta Paediatr 91, 1227–1232 (2002).

13 Reid, J., Reilly, S., & Kilpatrick, N. Sucking performance of babies with cleft conditions. Cleft Palate Craniofac J 44, 312–320 (2007).

14 Lau, C., Sheena, H.R., Shulman, R.J., & Schanler, R.J. Oral feeding in low birth weight infants. J Pediatr 130, 561–569 (1997).