Spenen

Als een baby of moeder stopt met de borstvoeding en de baby op geen enkele wijze moedermelk tot zich neemt, wordt de baby als gespeend beschouwd. De aanleiding voor het stoppen met de borstvoeding kan fysiologisch zijn (op initiatief van de baby of de moeder) maar er kunnen ook medische redenen voor zijn.