Trainingsmateriaal

Ons doel is om professionele zorgverleners en moeders via kennis in staat te stellen om door te gaan met het dagelijks voeden met moedermelk. Op deze pagina vindt u het meest recente trainingsmateriaal om te downloaden.

Ga naar de rubrieken NICU en Onderzoek voor uitgebreide informatie over onze oplossingen voor neonatale intensive care en onze onderzoeksactiviteiten.

Webinar Human Milk Matters for Premature Infants: Medical and Parent Perspectives

Moedermelk is erg belangrijk voor extreem premature baby's. In onze webinar vertellen we hier meer over. Dit is een samenwerking tussen Medela, Prolacta en Care4Neo

Klik hier om de webinar terug te kijken

E-book: De wonderlijke wetenschap van moedermelk

Medela Amazing Breast Milk e-book promotion

Borstvoeding is bijzonder, mooi en gemakkelijk – net als ons gratis e-book. Deze interactieve gids begeleidt moeders in elke fase van hun lactatieperiode.

Nu lezen

Krijgt mijn baby voldoende moedermelk?

Image Infographic - Krijgt mijn baby genoeg moedermelk

Het komt vaak voor dat moeders zich afvragen of hun baby wel genoeg melk drinkt aan de borst. In een wereld waarin alles wordt gemeten, kan het stressvol zijn om niet te kunnen zien hoeveel melk de baby drinkt. Het is zelfs zo dat deze zorgen over de melkproductie vaak worden genoemd als reden om tijdens de eerste maanden te stoppen met borstvoeding geven.

We hebben een eenvoudige infographic gemaakt die kan worden uitgedeeld aan zwangere vrouwen en moeders in de eerste dagen en die drie eenvoudige manieren biedt om te zien of hun baby genoeg melk binnenkrijgt: gewicht, luiers en gedrag. In deze infographic wordt ook gewezen op manieren om de melkproductie te verhogen als er tekenen zijn dat de moeder niet genoeg melk heeft.

Download de infographic als pdf

Wat is 'normaal' bij borstvoeding?

Informatieve illustratie die laat zien wat normaal is als het over borstvoeding gaat

In haar werk is dr. Jacqueline Kent, expert op het gebied van lactatie verbonden aan de University of Western Australia, erin geslaagd de grenzen voor wat 'normaal' is bij borstvoeding opnieuw te definiëren. Er is een breed bereik van wat 'normaal' is als het gaat om uitsluitend borstvoeding geven, ten aanzien van hoe lang baby's drinken, hoe lang elke borstvoedingssessie duurt, en hoeveel melk de baby in elke borstvoedingssessie inneemt. Net als elke volwassene is ook elke baby uniek. In de groeiperiode van 1 tot 3 maanden drinken baby's minder vaak, wel sneller en grotere volumes, maar interessant genoeg blijft het totale volume dat ze gedurende een hele dag innemen consistent tot ze 6 maanden zijn. Een van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek is het effect op de moeder; het meten van borstvoedingspatronen helpt om ouders gerust te stellen dat hun borstvoedingsgedrag normaal is en kan het vertrouwen van moeders die borstvoeding geven handhaven of verbeteren.

Download de infographic als pdf

Wat maakt moedermelk zo wonderbaarlijk?

Informatieve illustratie over de unieke eigenschappen van moedermelk

Moedermelk is een unieke en fascinerende levende vloeistof. De borst is het orgaan dat moedermelk produceert, met de juiste voedingsstoffen en in de juiste hoeveelheid die voldoet aan de behoeften van de baby. Moedermelk bevat ook stamcellen en immuunfactoren en zelfs de smaak ervan verandert afhankelijk van wat mamma eet! De samenstelling van moedermelk is specifiek afgestemd op menselijke baby's. Moedermelk bevat bijvoorbeeld ongeveer 4% vet, terwijl de melk van zeehonden en walvissen ongeveer 50% vet bevat om in de soortspecifieke behoeften te voorzien.

De hersenen zijn het vetste orgaan van het lichaam! De hersenmassa van baby's verdubbelt bijna tijdens de eerste zes maanden na de geboorte; daarom zijn de unieke bestanddelen van moedermelk en in het bijzonder de vetten zo belangrijk voor een optimale ontwikkeling van de hersenen. Moedermelk bevat werkelijk duizenden verschillende ingrediënten, waarvan de overgrote meerderheid niet kunstmatig kan worden nagemaakt. Wetenschappers ontdekken voortdurend nieuwe componenten, wat het een opwindende onderzoeksreis maakt waaraan Medela met trots deelneemt.

Download de infographic als pdf

De melkproductie initiëren

Afbeelding infographic melkproductie initieren

Alle moeders maken dezelfde lactatieprocessen door om een adequate melkproductie te bereiken, of ze nu van een volgroeide of van een premature baby bevallen zijn. Dit melkproductietraject kan worden omschreven als een aaneensluitend geheel van vier stadia:

  • Ontwikkelen – het borstweefsel ontwikkelen
  • Initiëren – de melkproductie initiëren
  • Opbouwen – de melkproductie opbouwen
  • In stand houden – de melkproductie in stand houden

Omdat de stadia duidelijk met elkaar in verband staan, is het belangrijk dat alles vanaf het begin correct verloopt, omdat dit een substantieel effect heeft op het langetermijnsucces van de melkproductie.

Download de infographic als pdf

Afkolven optimaliseren

Informatieve illustratie over het optimaliseren van afkolven

Om een adequate melkproductie te bereiken, moeten moeders hun lactatie met succes ontwikkelen, initiëren, opbouwen en in stand houden. Het optimaliseren van afkolven is van cruciaal belang als de moeder van de kolf afhankelijk is.

Als de melk na de initiatie 'doorkomt' en als een borstkolf wordt gebruikt, heeft het werkelijk voordelen om de 2-Phase Expression technologie te gebruiken en dubbelzijdig af te kolven om de opbouw- en instandhoudingsstadia van de lactatie te ondersteunen. De infographic maakt duidelijk waarom en geeft tips en handige weetjes waarmee moeders hun afkolfsessie comfortabel en efficiënt kunnen laten verlopen.

Download de infographic als pdf

Maat borstschild

Afbeelding infographic juiste maat

Een goed passend borstschild is niet alleen belangrijk voor een comfortabel gevoel, maar helpt ook om het kolven efficiënt te laten verlopen. Borstschilden die te groot of te klein zijn, kunnen het volume verwijderde melk verkleinen en ongemak veroorzaken. Daarom is het raadzaam om alvorens met afkolven te beginnen de tepeldiameter te meten, zodat de juiste maat borstschild gekozen kan worden. Het is belangrijk de tepelbeweging in het borstschild tijdens het kolven te controleren en af en toe na te gaan of de maat nog correct is, omdat de maat van de borst en de tepel in de loop van de kolfperiode kan veranderen.

Download de factsheet als pdf

Waarom het kiezen van het juiste borstschild cruciaal is voor succesvol kolven

Image infographic breastshield flex

De vorm en maat van borsten en tepels kunnen enorm verschillen en tijdens de borstvoedingsperiode veranderen. Een borstschild bestaat uit twee delen – de schacht, die de maat van het borstschild bepaalt, en de flens, die de vorm van de borst volgt. Zowel tijdens het borstvoeding geven als tijdens het kolven zetten de melkkanalen uit en neemt de tepel tijdelijk in omvang toe. Dit betekent dat de schacht altijd iets wijder moet zijn dan de diameter van de tepel. Ook is het belangrijk dat de moeder zich tijdens het kolven comfortabel voelt. Factoren die het comfort beïnvloeden, zijn de maat van het borstschild, de tepelbeweging tijdens het kolven, de vacuümsterkte van de borstkolf en de lichaamshouding. Verbetering van het comfort helpt om het kolven te optimaliseren.

Download de factsheet als pdf

Melkstroom en samendrukking van melkkanalen

Image infographic milk flow duct compression NL

Wat gebeurt er als er te veel druk wordt uitgeoefend op de borst en de melkkanalen die vlak onder het huidoppervlak liggen? Wanneer moeders een borstschild gebruiken dat niet goed past, kan dit leiden tot ongemak, maar het kan er ook voor zorgen dat de melkstroom belemmerd wordt. Als de melk niet vrij kan stromen, worden de borsten niet goed geleegd en halen moeders niet het maximale uit hun afkolfsessie. Dit kan mogelijk leiden tot andere borstvoedingsproblemen.

We hebben een simpele infographic gemaakt, die gebruikt kan worden door zorgverleners en uitgedeeld kan worden aan kolvende moeders. De infographic vertelt op een duidelijke en eenvoudige manier meer over de anatomie van de borst en legt uit welke veranderingen er plaatsvinden tijdens het kolven en waarom het gebruik van de juiste maat borstschild zo belangrijk is. Hierdoor kan deze infographic moeders helpen om een goede melkstroom te hebben en ongemak te voorkomen.

Download de infographic als pdf

Staat moedermelk van een donor gelijk aan moedermelk van de eigen moeder?

Afbeelding infographic moedermelk vs donormelk

Als er geen moedermelk van de eigen moeder (OMM - own mother's milk) beschikbaar is, wordt binnen de zorg standaard gepasteuriseerde donormoedermelk (DHM - donor human milk) gebruikt. Hoewel OMM en DHM allebei 'moedermelk' worden genoemd, zijn er niet alleen qua bioactiviteit significante verschillen tussen beide, maar ook ten aanzien van de gezondheidsresultaten, maturiteit van de borstklier (premature versus rijpe melk), stadia van lactatie (colostrum, overgangs- of rijpe melk) en kosten van de beschikbaarstelling.

OMM moet altijd de voorkeur krijgen boven DHM. Hoewel DHM een waardevolle voeding is voor baby's met deficiënties omdat het beter is dan flesvoeding, kan het niet gelijk worden gesteld aan OMM. Alle inspanningen om moeders van premature en zieke baby's te helpen om hun eigen melkproductie doeltreffend te initiëren, op te bouwen en in stand te houden, moeten voorop worden gesteld.

Download de infographic als pdf

Ondersteuning bij borstvoeding geven, van ziekenhuis tot thuis

Afbeelding infographic ondersteunen ziekenhuis

De ervaring van elke moeder die borstvoeding geeft, is uniek. Sommige moeders vinden borstvoeding geven gemakkelijk en ongecompliceerd, terwijl het voor anderen nogal een uitdaging kan vormen. Wat hun ervaring ook is, voor alle moeders verloopt borstvoeding geven beter met de steun van familie, vrienden en vaak met behulp van een goede borstkolf.

Elke moeder heeft andere behoeften, afhankelijk van het stadium van de lactatieperiode waarin ze zich bevindt. Terwijl handmatige borstkolven ideaal zijn voor moeders die het grootste deel van de tijd bij hun baby kunnen zijn, zijn dubbele elektrische borstkolven van ziekenhuiskwaliteit de optimale keuze voor moeders die in verband met werk of gezondheidsproblemen vaak van hun baby gescheiden zijn.

Download de poster als pdf

De waarde van moedermelk in de NICU

Afbeelding infographic waarde moedermelk nicu

De waarde van moeders die adequate hoeveelheden melk produceren ligt in het feit dat moedermelk het optreden, ernst en het risico op invaliderende morbiditeiten bij baby's in het ziekenhuis en premature baby's verlaagt. Belangrijk is dat dit in een dosis-responsrelatie plaatsvindt – meer melk, meer voordelen – met een extra sterk effect in de eerste maanden na de geboorte.

Voor kwetsbare premature baby's telt elke druppel moedermelk. Het bevat antimicrobiële, ontstekingsremmende en immunomodulerende factoren die via gevarieerde en synergetische mechanismen vele aspecten van het onvolgroeide immuunsysteem van de baby compenseren. Tot deze mechanismen behoren specifieke componenten van menselijke moedermelk die niet in de melk van andere zoogdieren voorkomen. De beschermende en voedende bestanddelen van moedermelk van de eigen moeder zorgen er samen voor dat de kans van optreden en ernst van prematuriteit-gerelateerde morbiditeiten en ook van rehospitalisatie na ontslag uit de NICU wordt verkleind.

Download de infographic als pdf

De gezondheids- en economische voordelen van moedermelk voor de premature baby

Moedermelk bestaat uit duizenden verschillende bestanddelen die de optimale ontwikkeling van de baby beschermen en bevorderen. De gezondheidsresultaten van premature baby's die met moedermelk zijn gevoed zijn beter dan baby's die flesvoeding hebben gekregen. Deze resultaten zijn onder meer een verlaging van het risico van gevallen van morbiditeiten zoals necrotiserende enterocolitis, sepsis, wiegendood, otitis media, leukemie en obesitas. Omdat moedermelk het optreden van sommige van de ernstigste complicaties significant vermindert, verbetert het de totale resultaten op de korte en lange termijn. Dat resulteert in gezondheids- en economische voordelen voor de baby's en hun gezinnen in de zin van een verbeterde kwaliteit van leven, lagere zorgkosten voor het ziekenhuis en het gezondheidszorgsysteem, en in een hogere productiviteit voor de maatschappij als geheel.

Download de brochure als pdf

Het gebruik van moedermelk in de NICU vergroten

Afbeelding scorekaart nicu NL

Deze scorekaart geeft richting aan initiatieven voor kwaliteitsverbetering via wetenschappelijk onderbouwde indicatoren voor de interne beoordeling van moedermelk- en lactatiezorgpraktijken binnen de NICU.

Professionele zorgverleners kunnen hun huidig beleid en praktijken snel evalueren. Door mogelijke tekortkomingen te identificeren en op kwaliteitsverbetering gerichte initiatieven te ondernemen, zijn clinici beter in staat om te zorgen voor de hoogste standaard op het gebied van lactatiezorg en voeding voor de kwetsbaarste mensen.

Neem voor meer informatie contact op met een opleidingsvertegenwoordiger van Medela, uw partner voor lactatiezorg en moedermelk.

Download de scorecard als pdf

Oplossingen voor voedingsontwikkeling in de neonatale intensive care

Afbeelding onderzoeksreview nicu voeden NL

Medela ziet voedingsontwikkeling als een geleidelijk proces en heeft daarom een productaanbod dat erop is gericht baby's die zijn opgenomen in een ziekenhuis melk te voeden op een manier die zo dicht mogelijk aansluit op borstvoeding, én de voedingsvaardigheid en ontwikkeling van de baby ondersteunt. Medela helpt NICU-professionals de optimale oplossing voor elke situatie te vinden en tegelijkertijd premature baby's te voeden met moedermelk. Dit overzicht van de voedingssystemen van Medela voor de NICU biedt verwijzingen naar verdere informatie en initiatieven die zijn gericht op moedermelk en borstvoeding geven aan premature baby's.

Download de brochure als pdf
Download de onderzoeksreview als pdf

Veiligheid en infectiecontrole van moedermelk in de NICU

Afbeelding onderzoeksreview veiligheid nicu NL

Moedermelk heeft krachtige ontstekingswerende eigenschappen die de groei van microben helpen voorkomen. De unieke samenstelling van moedermelk zorgt echter voor een complexe reeks uitdagingen, waardoor er risico bestaat op besmetting tijdens het afkolven, bewaren en omgaan met melk in de NICU (Neonatale Intensive Care Unit). Hoewel de voordelen van moedermelk sterk opwegen tegen het potentiële besmettingsrisico, is het van groot belang om het moedermelktraject te optimaliseren ten aanzien van veiligheid en infectiebeheersing. Medela streeft ernaar kennis en producten te bieden die het moedermelktraject in de NICU helpen verbeteren. Wij ondersteunen professionele zorgverleners in de NICU met wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor het veilig en hygiënisch hanteren van moedermelk.

Download de brochure als pdf
Download de onderzoeksreview als pdf

Logistieke oplossingen voor moedermelk in de NICU

Afbeelding onderzoeksreview logistiek nicu NL

Binnen de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) wordt ernaar gestreefd premature baby's een groot volume melk van hun eigen moeder te geven. Om de kwantiteit en kwaliteit van de melk te behouden, moet de NICU het volledige moedermelktraject optimaliseren. Als een baby niet aan de borst drinkt, moet het belangrijkste doel zijn de baby te helpen om de voordelen van moedermelk te krijgen. Medela heeft de potentiële risico's en logistieke uitdagingen in aanmerking genomen waar NICU's mee te maken hebben en geeft professionele NICU-zorgverleners een overzicht van wetenschappelijk onderbouwde logistieke procedures voor de omgang met moedermelk in de NICU en hoe oplossingen van Medela dit moedermelktraject kunnen ondersteunen en helpen standaardiseren.

Download de brochure als pdf
Download de onderzoeksreview als pdf

Anatomie van de lacterende borst

Afbeelding infographic anatomie borst

Tijdens het maken van echografieën van lacterende borsten begon dr. Donna Geddes van de University of Western Australia de anatomische diagrammen in studieboeken in twijfel te trekken. Het onderzoek dat aan de University of Western Australia is uitgevoerd, heeft tot enkele grensverleggende ontdekkingen geleid die de kennis van de anatomie van de lacterende borst omver hebben geworpen.

Download de factsheet als pdf

Research zit in het DNA van Medela

Informatieve illustratie over de continue betrokkenheid van Medela bij wetenschappelijk onderzoek

Medela is een op onderzoek gebaseerd bedrijf dat investeert in basis- en verkennend onderzoek met toonaangevende internationale opinieleiders. Dit garandeert een wetenschappelijke basis voor productinnovatie en de klinische praktijk. Door deze activiteiten brengt Medela onderzoek tot leven.

Wij koesteren onze langdurige relaties met universiteiten, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. Deze partnerschappen zijn een voorbeeld voor succesvolle samenwerking tussen de industrie en de academische wereld. De kennis die via dit verkennend onderzoek wordt vergaard, trekt de gevestigde uitgangspunten vaak in twijfel.

Medela's betrokkenheid bij onderzoek, zowel product- als niet-productgerelateerd, is meer dan een simpele bewering.  Als daadwerkelijk op onderzoek gebaseerd bedrijf zal Medela haar onderzoeksreis ook in de toekomst voortzetten.

Download de infographic als pdf