Aanbevelingen voor borstvoeding tijdens COVID-19

Medela heeft de meest recente aanbevelingen verzameld om op één plek antwoord te geven op vaak gestelde vragen over borstvoeding en COVID-19.

baby breastfeeding with hand touching mother's breast

1: Mag een moeder die positief getest is op COVID-19 haar baby borstvoeding geven? 

Het wordt aanbevolen dat moeders die COVID-19 hebben of denken te hebben, doorgaan met het geven van borstvoeding of moedermelk aan hun baby.  Uit recent onderzoek is gebleken dat moeders die COVID-19 hebben gehad, via hun moedermelk antistoffen doorgeven aan hun baby.

Om verspreiding van het virus naar de baby te voorkomen, moeten moeders hun handen wassen voordat ze de baby vasthouden en moeten ze een mondkapje dragen tijdens het geven van borstvoeding.

2: Mag een moeder die positief getest is op COVID-19 in dezelfde kamer als de baby blijven? 

Het wordt aanbevolen dat zelfs als een moeder COVID-19 heeft of denkt te hebben, haar baby in dezelfde kamer op de kraamafdeling verblijft. Huid-op-huidcontact wordt ook aangemoedigd, omdat dit helpt bij borstvoeding en moedermelkproductie.

Op 22 juli 2020 heeft de American Academy of Pediatrics (AAP) op basis van het meest recente bewijs advies uitgebracht over het al dan niet scheiden van moeders en baby's.

Vertel moeders welke stappen ze moeten nemen om verspreiding van het virus via respiratoire druppeltjes te voorkomen.

Zoals UNICEF, de Academy of Breastfeeding Medicine, WHO en het CDC hebben verklaard, wordt borstvoeding aangemoedigd als moeder en baby bij elkaar kunnen blijven. Momenteel is de grootste vraag niet of het virus via moedermelk kan worden overgedragen, maar of een geïnfecteerde moeder het virus via respiratoire druppeltjes kan overdragen. Daarom raadt het CDC moeders aan om een mondkapje te dragen en voor en na het geven van borstvoeding goed de handen te wassen.

3: Mogen baby's in de NICU donormelk krijgen? Is dit veilig met het oog op COVID-19? 

Als een moeder geen borstvoeding kan geven of niet genoeg melk produceert voor haar eigen baby, wordt gepasteuriseerde donormelk als eerstvolgende optie aanbevolen. Moedermelkbanken screenen en testen alle moeders die melk doneren. De moedermelk wordt vervolgens gepasteuriseerd om ook bacteriën en virussen te verwijderen. Van het COVID-19-virus is aangetoond dat het met de standaard pasteurisatietechnieken wordt vernietigd. Donormelk is altijd een betere keuze voor baby's dan kunstvoeding.

4: Mogen baby's in de NICU de afgekolfde melk van hun moeder krijgen als ze COVID-19 heeft? 

Moeders kunnen melk afkolven voor hun baby die in de NICU ligt . Dezelfde veiligheidsrichtlijnen zijn van toepassing als bij het geven van borstvoeding. De moeder moet worden geadviseerd om een mondkapje te dragen, haar handen goed te wassen en te voorkomen dat ze op haar borstkas hoest. Moeders en hun familieleden moeten ook goede instructies krijgen over de hygiëne bij gebruik van de borstkolf en het opvangen van melk.

5: Hoe kun je een baby beschermen tegen COVID-19 

Het wordt aanbevolen dat zelfs als een moeder COVID-19 heeft, haar baby in dezelfde kamer op de kraamafdeling verblijft. Borstvoeding wordt aanbevolen, aangezien uit onderzoek is gebleken dat moeders die COVID-19 hebben gehad, via hun moedermelk antistoffen doorgeven aan hun baby. Huid-op-huidcontact wordt indien mogelijk ook sterk aangeraden, omdat dit effectieve borstvoeding en een adequate melkproductie ondersteunt. 


Aan moeders wordt verteld welke stappen ze moeten nemen om verspreiding van het virus via respiratoire druppeltjes te voorkomen. Deze stappen omvatten het wassen van de handen voordat ze de baby vasthouden en het dragen van een mondkapje tijdens de borstvoeding.

6: Moet een moeder die COVID-19 heeft overschakelen op kunstvoeding? 

UNICEF en de WHO stellen dat borstvoeding de veiligste en betrouwbaarste manier is om baby's in noodsituaties te voeden en daarom wordt het niet aanbevolen om over te schakelen op kunstvoeding als een moeder positief is getest op COVID-19.

7: Als een moeder is gestopt met borstvoeding geven omdat ze COVID-19 had, kan ze dan weer opnieuw starten met het geven van borstvoeding? 

Als een moeder een tijdje van haar baby gescheiden is en de borstvoeding is onderbroken, is het over het algemeen mogelijk en de moeite waard om wanneer dit kan de lactatie te hervatten, zelfs als het niet haalbaar is om weer volledig borstvoeding te geven. De richtlijnen van UNICEF UK kunnen moeders helpen om hun melkproductie te herstellen en door te gaan met borstvoeding geven.

UNICEF UK raadt de volgende essentiële maatregelen aan voor wie de lactatie wil hervatten:

  • Start interventies om de hormonale respons te verhogen, waaronder veel huid-op-huidcontact, de baby op de borst laten sabbelen en borstmassage.
  • Borstmassage en met de hand en een borstkolf afkolven (8-10 keer in 24 uur) kunnen helpen tussen voedingen door of als moeder en baby niet bij elkaar zijn.
  • De baby moet regelmatig aan beide borsten drinken, minstens 8-12 keer per 24 uur, ten minste 15 minuten per borst. Overweeg nachtelijke voedingen.
  • Probeer de baby ook aan de borst te houden tijdens het kolven.
  • De baby moet goed aan de borst zijn aangelegd om effectief te kunnen zuigen en om trauma aan de tepel te voorkomen.
  • Controleer de ontlasting en urineproductie van de baby.

Een lactatiekundige moet extra begeleiding en ondersteuning bieden om de melkproductie van de moeder weer op gang te brengen en de groei van de baby te controleren.

8: Heeft COVID-19 invloed op de melkproductie? 

Het is onwaarschijnlijk dat COVID-19 op zichzelf de melkproductie van een moeder zou verlagen of stoppen. Een lagere borstvoedingsfrequentie omdat een moeder met COVID-19 zich niet goed voelt kan echter wel leiden tot een lagere melkproductie. De melkproductie werkt op basis van vraag en aanbod. De borsten moeten voldoende signalen ontvangen (borstvoeding of afkolfsessies) om voldoende melk te kunnen blijven aanmaken. Het is raadzaam om met een borstvoedingsspecialist te overleggen als er zorgen zijn over de melkproductie van de moeder.

9: Verandert COVID-19 de kleur van moedermelk? 

Er is geen onderzoek waaruit is gebleken dat COVID-19 de kleur van moedermelk verandert. Moedermelk kan om verscheidene redenen verschillende kleuren hebben bij verschillende moeders. Lees hier ons artikel hierover.

 

Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie en materialen vormen geen juridisch advies en zijn niet als zodanig bedoeld; in plaats daarvan is alle informatie op deze site uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website is mogelijk niet de meest actuele informatie. Medela behoudt zich het recht voor om deze website op elk gewenst moment aan te vullen of informatie of materialen op deze website te wijzigen of te verwijderen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de lezer, gebruiker of browser; Medela beveelt de inhoud van de websites van derden niet aan en onderschrijft deze ook niet.

De informatie en materialen op deze website worden 'in de huidige staat' verstrekt; er worden geen toezeggingen gedaan dat de inhoud foutloos is. Hoewel we hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op deze website nauwkeurig en volledig zijn, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid of actualiteit van de informatie en materialen op of gekoppeld aan deze website.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot al dan niet ondernomen acties op basis van de inhoud van deze website wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Uw gebruik van inhoud op of gekoppeld aan deze website is volledig op eigen risico. Medela aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het vertrouwen op de inhoud van deze website.