Vaak gestelde vragen over COVID-19: Moedermelk, vaccins en antistoffen

Medela heeft de meest actuele aanbevelingen van toonaangevende wereldwijde gezondheidsautoriteiten verzameld om zorgprofessionals en moeders bij te staan in onzekere tijden. Hier vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over COVID-19, vaccins en antistoffen.

a midwife talking to a pregnant mother with masks on

Worden COVID-19-antistoffen doorgegeven via moedermelk?

Uit onderzoek is gebleken dat het voeden met moedermelk tijdens de COVID-19-pandemie voordelen biedt. Onderzoekers hebben aangetoond dat er antistoffen tegen COVID-19 aanwezig zijn in moedermelk van moeders die COVID-19 hebben gehad of die een COVID-19-vaccin hebben gekregen.

COVID-19-vaccins worden effectief geacht bij moeders die borstvoeding geven. Antistoffen in de moedermelk worden doorgegeven aan de baby. Daarom beveelt de WHO SAGE aan dat moeders die zijn gevaccineerd, borstvoeding blijven geven.

Moet een moeder afkolven en haar melk weggooien nadat ze het COVID-19-vaccin heeft gehad?

Nee, de borstvoeding kan volgens de WHO SAGE en het CDC al direct na de COVID-19-vaccinatie gewoon doorgaan zoals normaal. De moeder hoeft na haar vaccinatie geen melk af te kolven en weg te gooien.

Zijn vaccins veilig tijdens de borstvoedingsperiode?

De SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt in tussentijdse aanbevelingen dat als een moeder die borstvoeding geeft tot een risicogroep behoort, bijvoorbeeld als ze zorgverlener is of tot een groep behoort waaraan wordt aanbevolen zich te laten vaccineren, er aan haar een vaccin kan worden aangeboden.

Hoewel in het onderzoek naar COVID-19-vaccins geen vrouwen zijn meegenomen die borstvoeding gaven, betekent het ontbreken van directe gegevens niet dat de vaccins niet veilig zijn.

Volgens het CDC vormen geïnactiveerde en levend-virusvaccins, zoals de AstraZeneca- en Janssen-vaccins, geen risico voor moeders die borstvoeding geven of voor hun baby's. (Uitgezonderd vaccins tegen pokken en gele koorts: deze worden niet aan lacterende moeders gegeven.)

De Pfizer-BioNTech- en Moderna-vaccins bevatten geen levend virus. Het mRNA in deze vaccins komt niet in de kern van de cel terecht en wordt snel afgebroken. Volgens het CDC vormen de COVID-19-vaccins geen risico voor een kind dat borstvoeding of moedermelk krijgt.

De vaccins worden effectief geacht voor moeders die borstvoeding geven en bieden via de moedermelk zelfs bescherming aan de baby.

Daarom beveelt de WHO SAGE aan dat moeders die zijn gevaccineerd, borstvoeding blijven geven.

Hoelang blijven antistoffen aanwezig in moedermelk?

Er zijn nog geen onderzoeken die precies bevestigen hoelang de bescherming via antistoffen duurt bij baby's wiens moeder COVID-19 heeft gehad en die borstvoeding blijft geven. Er is aangetoond dat de antistoffen bij moeders die COVID-19 hebben gehad, gedurende ten minste 10 maanden na de besmetting in moedermelk aanwezig lijken te blijven.

Volgens een onderzoek naar moeders die borstvoeding geven en het COVID-19-vaccin hebben gekregen, zijn er aanwijzingen dat ze via hun moedermelk gedurende ten minste 80 dagen na de vaccinatie beschermende antistoffen aan hun baby kunnen doorgeven.

Raadpleeg onze richtlijnen voor het veilig thuis bewaren van afgekolfde moedermelk.

Meer informatie

Webinars:

Nieuw:

The Antibody Response Against SARS-CoV-2 (COVID-19) in Human Milk (11.03.2021)

Verder:

Breast Milk - a Source of SARS-CoV-2 Antibodies (08.10.2020)

Evidence of a strong and specific antibody response against SARS-CoV-2 in human milk (16.07.2021)

Nieuws:

COVID-19: Ondersteuning van onderzoeksprojecten op het gebied van moedermelk en antistoffen

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat moedermelk langdurige, krachtige antistoffen tegen COVID-19 bevat

Disclaimer:

De op deze website verstrekte informatie en materialen vormen geen juridisch advies en zijn niet als zodanig bedoeld; in plaats daarvan is alle informatie op deze site uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website is mogelijk niet de meest actuele informatie. Medela behoudt zich het recht voor om deze website op elk gewenst moment aan te vullen of informatie of materialen op deze website te wijzigen of te verwijderen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de lezer, gebruiker of browser; Medela beveelt de inhoud van de websites van derden niet aan en onderschrijft deze ook niet.

De informatie en materialen op deze website worden 'in de huidige staat' verstrekt; er worden geen toezeggingen gedaan dat de inhoud foutloos is. Hoewel we hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op deze website nauwkeurig en volledig zijn, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid of actualiteit van de informatie en materialen op of gekoppeld aan deze website.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot al dan niet ondernomen acties op basis van de inhoud van deze website wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Uw gebruik van inhoud op of gekoppeld aan deze website is volledig op eigen risico. Medela aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het vertrouwen op de inhoud van deze website.