Initiatie met de nadruk op moeders met lactatierisicofactoren

De eerste uren en dagen na de geboorte zijn cruciaal voor moeder en kind voor het effectief op gang brengen en opbouwen van de melkproductie. Moeders tijdens deze periode de juiste ondersteuning en begeleiding bieden is essentieel om hen te helpen een adequate melkproductie op gang te brengen en in stand te houden.

Moeders zijn sneller geneigd te stoppen met borstvoeding als ze het gevoel hebben dat hun melkproductie onvoldoende is. Moeders van wie de baby niet goed aan de borst kan drinken of die lactatierisicofactoren hebben, hebben extra ondersteuning nodig om hun melkproductie op gang te brengen. Het gebruik van kolven van ziekenhuiskwaliteit om de borsten te stimuleren, kan in dergelijke gevallen waardevolle ondersteuning bieden. Daarom is het nuttig om vrouwen met risicofactoren voor vertraagde secretoire activatie te identificeren en te monitoren wie baat kan hebben bij vroegtijdig gebruik van een borstkolf, om een adequate melkproductie op gang te brengen en op te bouwen.

LARS BODE, PROFESSOR PEDIATRIE EN DIRECTEUR VAN HET MOTHER-MILK-INFANT CENTER OF RESEARCH EXCELLENCE (MOMI CORE), UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, VS Omwille van alle veranderingen in de klinische praktijk moeten we ouders wetenschappelijk onderbouwde informatie geven, zodat ze om de juiste ondersteuning vragen voor initiatie en borstvoeding in het ziekenhuis, om op de lange termijn een adequate melkproductie te garanderen.

De melkproductie initiëren

Alle moeders maken dezelfde lactatieprocessen door om een adequate melkproductie te bereiken, of ze nu van een volgroeide of van een premature baby bevallen zijn. Dit melkproductietraject kan worden omschreven als een aaneensluitend geheel van vier stadia:
  • Ontwikkelen – van het borstweefsel
  • Initiëren – van de melkproductie
  • Opbouwen – van de melkproductie
  • In stand houden – van de melkproductie

Omdat de stadia duidelijk met elkaar in verband staan, is het belangrijk dat alles vanaf het begin correct verloopt, omdat dit een aanzienlijke invloed heeft op het lange termijn succes van de melkproductie.

Download de infographic over het initiëren van de melkproductie

Richtlijnen voor professionele zorgverleners: Borstvoeding en kolven tijdens COVID-19

Deze infographic is gebaseerd op actuele gegevens van de WHO en UNICEF en biedt professionele zorgverleners antwoorden op de meestgestelde vragen van vrouwen die borstvoeding geven met het coronavirus – ongeacht of ze vermoeden COVID-19 te hebben of effectief besmet zijn, en die ofwel borstvoeding geven of afkolven voor hun voldragen baby of baby in de NICU.

Klik hier om een eenvoudig te volgen schema te downloaden voor een snelle en nauwkeurige besluitvorming, dat het veilig geven van borstvoeding en afkolven ondersteunt tijdens deze periode van COVID-19.

Klik hier voor handige tips voor moeders om hun vertrouwen in borstvoeding te vergroten

 

Risicovolle omstandigheden die de initiatie van borstvoeding beïnvloeden

Er zijn factoren waarmee we rekening moeten houden bij het bepalen van het risico op vertraagde secretoire activatie. Drie van deze risicofactoren kunnen voor de geboorte worden beoordeeld (leeftijd van de moeder, gravida, gewicht) en de vierde, de bevalling, net voor de geboorte of tijdens het geboorteproces (ongeplande keizersnede). De juiste klinische interventie op het juiste moment kan een moeder de beste kans bieden om haar borstvoedingsdoelstellingen te bereiken. Moeders met deze factoren moeten daarom worden voorgelicht over hun potentiële uitdagingen op het gebied van borstvoeding.

Klik hier om de infographic te downloaden over de 10 specifieke risicofactoren die voor en na de geboorte in overweging moeten worden genomen en die van invloed kunnen zijn op de borstvoeding of het welslagen van de moedermelkproductie.

Het verbeteren van vertraagde lactogenese en onderdrukte lactatie bij moeders met een verhoogd risico

Het vermogen om moedermelkvolumes op gang te brengen, op te bouwen en in stand te houden die voldoende zijn om aan de behoeften van een baby te voldoen, is afhankelijk van complex netwerk aan factoren. Daarnaast bestaan er bij de moeder meerdere risicofactoren voor een vertraagde melkproductie en onderdrukte lactatie.

In veel lactatiesituaties wordt er pas ingegrepen op het moment dat de moeder problemen meldt. Door te bepalen welke moeders risico lopen op een vertraagde of onderdrukte melkproductie (met name moeders met meerdere risicofactoren) kunnen artsen meer grip op de voortgang van het voedingstraject van baby's vergroten en proactief ingrijpen.


Download de whitepaper over het verbeteren van vertraagde lactogenese en onderdrukte lactatie bij moeders met een verhoogd risico, door Jean Rucks Rhodos

Meteen goed: De kritieke periode om lactatie tot stand te brengen en de patiënttevredenheid te verbeteren

Professor Diane Spatz, PhD, RN-BC, FAAN, legt empirisch onderbouwde strategieën voor om suboptimale lactatieproblemen in verband met lactatierisicofactoren bij moeders aan te pakken en om veranderingen in de praktijk door te voeren die de lactatie bij moeders positief beïnvloeden.
Bewijs van impact Meer lezen Overgang van ziekenhuis naar thuis Meer lezen