Coronavirus: Informatie voor zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich, en daarmee verspreiden er ook veel twijfels, zorgen en informatie die onnauwkeurig of niet onderbouwd is. Om je te voorzien van de laatste en meest betrouwbare informatie over borstvoeding, moedermelk, veiligheid en gezondheid van jou en je baby, heeft Medela dit COVID-19 informatieartikel over borstvoeding gemaakt met een verzameling vragen en antwoorden om je te helpen om te gaan met deze situatie. We zullen dit artikel regelmatig bijwerken zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Deel deze informatie met je familie, vrienden en collega's. Help andere ouders om antwoorden te krijgen van betrouwbare bronnen.

Mag ik borstvoeding geven als ik geïnfecteerd ben met COVID-19?

UNICEF stelt dat de moeder, gezien de voordelen van borstvoeding en de insignificante rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtweginfecties, door kan gaan met borstvoeding geven, zolang ze alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Er zijn nog maar een beperkt aantal onderzoeken bij vrouwen die borstvoeding geven met COVID-19 en andere coronavirussen, maar in deze onderzoeken werd het virus niet in de moedermelk aangetroffen. Het is niet bekend of moeders met COVID-19 het virus via hun moedermelk kunnen overdragen. Momenteel is de belangrijkste zorg niet of het virus via de moedermelk kan worden overgedragen, maar eerder of een besmette moeder het virus tijdens de borstvoeding via ademhalingsdruppels kan overdragen. Voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het virus je baby besmet, zijn onder meer het wassen van de handen voordat je je baby vasthoudt en het dragen van een gezichtsmasker wanneer je in nauw contact komt met je baby, bijvoorbeeld tijdens directe borstvoeding.

Wat zijn de bewaarrichtlijnen voor moedermelk als ik COVID-19 heb?

De Academy of Breastfeeding Medicine stelt dat, ondanks het nog niet bekend is of moeders met COVID-19 het virus kunnen doorgeven via hun moedermelk, de beperkte studies naar vrouwen die borstvoeding gaven met COVID-19 en andere coronavirussen het virus niet hebben gedetecteerd in de moedermelk. Vanuit dat oogpunt, kun je de regulieren richtlijnen volgen voor het bewaren van je moedermelk. 

Als je moedermelk op een schone en veilige manier hebt afgekolfd, kun je de melk bij kamertemperatuur, in de koelkast of in de vriezer bewaren, afhankelijk van hoe snel je de melk wilt gebruiken.

 

Bewaarplaats

Kamertemperatuur 
16 °C tot 25 °C
 

Koelkast
4 °C 
of kouder

Diepvriezer
-18 °C 
of kouder

Eerder ingevroren
moedermelk die wordt ontdooid
in de koelkast
Veilige bewaartermijn

Maximaal vier uur is het best

Maximaal zes uur voor melk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd*

Maximaal drie dagen is het best

Maximaal vijf dagen voor melk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd*

Maximaal zes maanden is het best

Maximaal negen maanden voor melk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd*

Maximaal twee uur bij kamertemperatuur

Maximaal 24 uur in de koelkast

Niet opnieuw invriezen

* Zeer schone omstandigheden betekent het strikt opvolgen van de adviezen in ons artikel en het desinfecteren van je borstkolf. Deze richtlijnen voor het bewaren en ontdooien van moedermelk zijn een aanbeveling – neem contact op met je lactatiekundige of borstvoedingsspecialist voor verdere informatie.

Als je baby in een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) of een afdeling voor speciale zorg is, heeft je ziekenhuis mogelijk striktere aanbevelingen voor het reinigen en bewaren.

Als je afgekolfde melk in de koelkast of vriezer bewaart, label dan de flessen of zakjes met de hoeveelheid en de datum van afkolven, zodat je een goed overzicht hebt van je je bewaarde melk.

Kan mijn baby op de NICU donormelk krijgen? Is dit veilig met betrekking tot het coronavirus?

Bij de beperkte studies naar vrouwen die borstvoeding gaven met COVID-19 en andere coronavirussen is het virus niet gedetecteerd in de moedermelk. Het is niet bekend of moeders met COVID-19 het virus via hun moedermelk kunnen overdragen. 

Donormelk wordt in de meeste landen gepasteuriseerd en het is bekend dat andere coronavirussen worden vernietigd door pasteurisatie. Op dit moment is er echter geen bewijs dat COVID-19 (indien aanwezig) op vergelijkbare wijze vernietigd wordt vernietigd.

Meer informatie is beschikbaar in de standpuntverklaring van de European Milk Bank Association en de Human Milk Banking Association of North America.

Kan ik de kolf van het ziekenhuis / een huurkolf gebruiken als ik COVID-19 heb?

Volgens de Academy of Breastfeeding Medicine, is het aanbevolen om als je van plan bent borstvoeding te geven of als je van plan bent om door te gaan met borstvoeding, je moedermelk af te kolven om je melkproductie te initiëren en op te bouwen of juist te behouden. Indien mogelijk, wordt aanbevolen om hier een speciale borstkolf van ziekenhuiskwaliteit voor te gebruiken. Wanneer je gaat kolven, is het belangrijk dat je voordat je de kolfonderdelen of flesjes aanraakt, je handen goed wast en de nodige voorzorgsmaatregelen neemt, zoals het dragen van een mondkapje gedurende ten minste 5-7 dagen totdat de hoest en luchtwegklachten significant verbeterd zijn. Na elke kolfsessie, moeten alle onderdelen die in contact komen met moedermelk grondig gereinigd worden volgens de richtlijnen voor een goede reiniging van je kolf. Ook moet de buitenkant van kolf en de moedermelkbewaarflesjes goed gereinigd worden met alcohol van 70% of een ander desinfectiemiddel dat actief is tegen het coronavirus. 

Kan ik COVID-19 krijgen van een besmette huurkolf?

De reiniging en het onderhoud van de huurkolven wordt volgens gestandaardiseerde procedures uitgevoerd door getrainde medewerkers. De kolven worden schoongemaakt met water en zeep en vervolgens gedesinfecteerd voordat ze door een andere moeder kunnen worden gebruikt. Er zijn veel ontsmettingsmiddelen, waaronder veelgebruikte ziekenhuisontsmettingsmiddelen, die actief zijn tegen coronavirussen.

Hoe moet ik mijn kolfonderdelen reinigen als ik COVID-19 heb?

Als je een borstkolf gebruikt om je moedermelk af te kolven, was dan je handen voordat je kolfonderdelen of flesjes en aanraakt en volg de aanbevelingen van het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) voor een goede reiniging van je kolf na ieder gebruik. Er wordt aanbevolen dat iemand die niet ziek is, de afgekolfde moedermelk aan het kindje geeft.

Hoe lang blijft het coronavirus op oppervlakken van borstkolven/afkolfsets/accessoires?

Wetenschappers hebben ontdekt dat het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19 als volgt detecteerbaar was: 

In spuitbussen

maximaal drie uur

Op koper

tot vier uur

Op karton

tot 24 uur

Op plastic

maximaal twee tot drie dagen

Op roestvrij staal

maximaal twee tot drie dagen

Kan Medela producten blijven leveren? Is er een ruime voorraad afkolfsets?

We beheren onze hele toeleveringsketen zorgvuldig en hebben een toegewijd COVID-19-team samengesteld dat continu de situatie beoordeelt en samenwerkt met onze leveranciers en partners om een tijdige levering van onze producten en voortdurende veilige productie te garanderen. Hoewel sommige vertragingen van individuele producten momenteel niet kunnen worden uitgesloten, verwachten we momenteel geen grote impact op ons vermogen om onze klanten de gewenste producten te leveren. De situatie blijft natuurlijk erg dynamisch en we zullen deze informatie indien nodig bijwerken.

Ik ben zwanger. Is het schadelijk voor de baby als ik COVID-19 heb tijdens de zwangerschap?

Volgens het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) is er op dit moment niet genoeg bewijs om vast te kunnen stellen of het virus tijdens de zwangerschap van een moeder op haar baby wordt overgedragen, noch of dat het een mogelijke impact op de baby kan hebben. Dit wordt momenteel onderzocht. Op dit moment, is er een klein aantal gemelde problemen met de zwangerschap of bevalling (bijv. vroeggeboorte) bij baby's van moeders die tijdens hun zwangerschap positief op COVID-19 zijn getest. Het is echter niet duidelijk of deze uitkomsten wel of niet verband hielden met maternale infectie.

Ik ben zwanger. Kunnen zwangere vrouwen gemakkelijker COVID-19 krijgen?

Het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists stelt dat zwangere vrouwen niet gevoeliger lijken te zijn voor de gevolgen van infectie met COVID-19 dan de algemene bevolking. Zwangere vrouwen ervaren veranderingen in hun lichaam die het risico op sommige infecties kunnen vergroten. Het is bekend dat in het geval van virussen uit dezelfde familie als COVID-19 en andere virale luchtweginfecties, zoals influenza, zwangere vrouwen een hoger risico hebben gehad op het ontwikkelen van een ernstige ziekte. Daarom zegt het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dat het voor zwangere vrouwen altijd belangrijk is om zichzelf tegen ziekten te beschermen.

Ik ben zwanger. Hoe bescherm ik mezelf tijdens de zwangerschap tegen COVID-19?

Zwangere vrouwen moeten dezelfde maatregelen nemen als de algemene bevolking om infectie te voorkomen. Zie het antwoord op de vraag Hoe kan ik mezelf en anderen beschermen?

Hoe kan ik mezelf en anderen beschermen?

Officiële instanties zoals de WHO en UNICEF bevelen aan:

 • Onze handen regelmatig en grondig te wassen met water en zeep of ontsmettingsmiddel en nauw contact te vermijden met zieke mensen. Verder is het belangrijk om de ogen, neus en mond niet aan te raken met ongewassen handen
 • Hoest en nies in een tissue op te vangen, het in een afgesloten afvalbak weg te gooien en je handen te wassen. Dit alles helpt het risico op infectie en verspreiding van ziekten te minimaliseren.
 • Vermijd handen te schudden, mensen te knuffelen of te kussen tijdens het begroeten.
 • Vermijd nauw contact met mensen die duidelijk ziek zijn.
 • Sociale afstand (houd voldoende afstand tot andere mensen).
 • Blijf thuis als je je onwel voelt. Als je koorts hebt, moet hoesten en ademhalingsproblemen hebt, neem dan contact op met je zorgprofessional. Volg de richtlijnen van je lokale gezondheidsautoriteit.
Hoe bescherm ik mijn baby tegen COVID-19?

Moedermelk is voor de meeste baby's de beste voedingsbron en biedt bescherming tegen vele ziekten. Maar er is ook veel onbekend over dit virus. Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, raden we je aan de richtlijnen van de CDC te raadplegen en contact op te nemen met je zorgverlener als je je zorgen maakt.

 • Was je handen vaak met zeep en water of een handdesinfecterend middel op basis van alcohol
 • Vermijd mensen die ziek zijn (hoesten en niezen)
 • Reinig en desinfecteer dagelijks veel aangeraakte oppervlakken in gemeenschappelijke ruimtes (bijv. tafels, stoelen met harde rug, deurknoppen, lichtschakelaars, afstandsbedieningen, handgrepen, bureaus, toiletten, gootstenen)
 • Was items, waaronder wasbare pluchen speelgoed, indien van toepassing in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Was items indien mogelijk met de warmste geschikte waterinstelling voor de items en droog items volledig af. Vuile was van een zieke kan met de was van andere mensen worden gewassen.

Een volledig overzicht van de richtlijnen van het CDC met betrekking tot COVID-19 is te vinden op: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html.

De aanbevelingen van UNICEF vind je op: 
www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

De richtlijnen van het RIVM vind je op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Raadpleeg je zorgverlener als je nog verdere vragen hebt. 
 

Hoe verspreidt het coronavirus (COVID-19) zich?

Er is nog veel onbekend over de verspreiding van het virus. UNICEF en WHO stellen dat de verspreiding van persoon tot persoon voornamelijk plaatsvindt door druppels in te ademen die worden geproduceerd wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, vergelijkbaar met de manier waarop influenza (griep) en andere respiratoire pathogenen zich verspreiden. Deze druppels komen ook op objecten of oppervlakken terecht en mensen die met het virus besmette oppervlakken aanraken, kunnen besmet raken door hun ogen, neus of mond aan te raken met hun besmette handen. Het COVID-19-virus kan enkele uren op oppervlakken overleven, maar eenvoudige desinfectiemiddelen kunnen het doden.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De belangrijkste symptomen zijn onder meer:

 • Koorts (>37,8 °C)
 • Hoesten, d.w.z. acute (nieuw ontwikkelde) hoest en/of
 • Kortademigheid of luchtwegklachten en/of vermoeidheid

Laatste update: 23 maart 2020