Medela lanceert Thopaz+

Het Thopaz+ digitaal drainagesysteem biedt een compleet postoperatief beheer van thoraxdrains voor verbeterde patiëntenzorg en een korter ziekenhuisverblijf.

Medela Healthcare kondigt de lancering van Thopaz+ aan. Dit mobiele en digitale thoraxdrainagesysteem belooft professionele zorgverleners meer mogelijkheden te bieden met de essentiële therapeutische indicatoren die vereist zijn voor thoracaal drainagemanagement, waaronder nauwkeurige en objectieve gegevens over luchtlekkage, vloeistofvolume en intrapleurale druk. Met behulp van de nieuwste digitale technologie die deze gegevens aanlevert, kunnen artsen met grotere zekerheid tot beslissingen komen over wanneer de thoraxdrains die na cardiothoracale operaties worden aangebracht kunnen worden verwijderd.

Ter voorkoming van een pneumothorax wordt er na chirurgische ingrepen vaak een thoraxdrain geplaatst om lucht en vloeistoffen af te voeren. Met het Thopaz+ systeem voor drainage en bewaking betekent de verkorting van de tijd tot verwijdering van de thoraxdrain een revolutie in de postoperatieve patiëntenzorg die vroegere mobiliteit van de patiënt en ontslag uit het ziekenhuis mogelijk maakt. De in de Thopaz+ gebruikte digitale technologie maakt realtime verzameling en opslag van gegevens mogelijk.

In het recentste klinische onderzoek (Annals of Thoracic Surgery, juni 2014; artikel online beschikbaar; Cecilia Pompili et al.) worden de prestaties van de voorloper van de Thopaz+ vergeleken met die van traditionele drainagehulpmiddelen die na operaties worden gebruikt bij patiënten die een pulmonale lobectomie of segmentectomie ondergaan. Twee patiëntengroepen werden opgenomen in een gerandomiseerd onderzoek ter evaluatie van de prestaties van het hulpmiddel (191 patiënten) in vergelijking met traditionele drainagehulpmiddelen (190 patiënten). Het onderzoek werd verricht op vier onderzoekslocaties in Italië, de VS, het VK en China over een periode van één jaar. Gezien het feit dat de principes voor luchtlekkagebeheer in de Thopaz+ nog precies hetzelfde zijn als in de Thopaz, zijn de bij dit onderzoek gevonden klinische uitkomsten vergelijkbaar.

Uit de bevindingen van Pompili et al. bleken superieure prestaties van het digitale hulpmiddel, met een significant kortere duur van de luchtlekkage (1,0 tegenover 2,2 dagen); een kortere duur van de thoraxdrainplaatsing (3,6 tegenover 4,7 dagen); en een korter ziekenhuisverblijf (4,6 tegenover 5,6 dagen). Naast de objectieve gegevens werd via een vragenlijst ook de patiënttevredenheid gemeten. In de studie wordt geconcludeerd dat patiënten aangesloten op digitale thoraxdrainage het comfort, de draagbaarheid en het gemak van het hulpmiddel hoger waarderen.

Er konden geen gedetailleerde financiële cijfers worden verstrekt vanwege de verschillende zorgstelsels en vergoedingsmodellen in de vier landen, maar een korter ziekenhuisverblijf brengt ontegenzeglijk een verlaging van de totale behandelingskosten met zich mee. Uit dit eerste multicentrische onderzoek naar het Medela digitaal drainagesysteem blijkt dat resultaten tussen de verschillende centra wereldwijd consistent zijn. Auteur dr. Alessandro Brunelli over het onderzoek: "De analyse bevestigt dat de bevindingen bij de verschillende deelnemende centra consistent zijn. Deze belangwekkende en nieuwe informatie bewijst de universele werkzaamheid van het hulpmiddel."

Co-auteur professor Frank Detterbeck van het stuk stemt hiermee in: "In dit gerandomiseerde onderzoek is een statistisch significante verkorting van de opnameduur van een hele dag door het gebruik van het Thopaz digitaal drainagesysteem aangetoond."

partners presenteerden de bevindingen van hun onderzoekswerk dat werd gebruikt bij het ontwikkelen van de Thopaz+. Voorlopige gegevens over de werkzaamheid en veiligheid, alsmede de voordelen voor patiënten en de financiële voordelen voor de gezondheidszorg van Thopaz+ zijn ook beschreven door de volgende vooraanstaande opinieleiders:

  • Dr. Thomas Kiefer, Klinikum Konstanz, Duitsland
  • Dhr. Kostas Papagiannopoulos, St James's Hospital, Leeds, VK
  • Dhr. Alessandro Brunelli, St James's Hospital, Leeds, VK
  • Prof. Frank Detterbeck, Yale University, VS

Momenteel worden er grootschalige klinische onderzoeken uitgevoerd in toonaangevende onderzoekscentra en eind 2014 zullen er aanvullende klinische gegevens beschikbaar zijn over de bevindingen t.a.v. het Thopaz+ hulpmiddel, die worden gepresenteerd op het Lunch Symposium.

Contact

Dr. Mark Cregan
Hoofd marketingcommunicatie Medela Healthcare mark.cregan@medela.ch Telefoon +41 41 769 54 33 (kantoor) Mobiel +41 79 874 19 43