Privacy- en cookiebeleid Healthcare

Dit privacy- en cookiebeleid van Medela Healthcare regelt hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u onze website bezoekt en/of op onze website reageert.

Dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website (hierna het "privacy - en cookiebeleid van de Healthcare website" genoemd) geldt voor de websites www.medela.com/healthcare en/of andere websites van Medela (met bijbehorende subpagina's) (hierna "website" genoemd) die worden beheerd door Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Zwitserland (hierna "Medela" of "we" genoemd). Andere websites die direct of indirect aan onze website zijn gekoppeld, bv. via snelkoppelingen, zijn niet onderworpen aan dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website, ongeacht of ze al dan niet door Medela, een dochteronderneming of een partner van Medela worden beheerd.

Dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website regelt hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u onze website bezoekt en/of op onze website reageert, en legt onze werkwijzen op het vlak van cookies uit, met inbegrip van welke soorten cookies we gebruiken en hoe u deze kunt beheren.

Privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website, laatst herzien 17.7.2018.

1. Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens

1.1 Onze website anoniem gebruiken

U kunt onze website anoniem bezoeken zonder uw persoonsgegevens bekend te maken.

Wanneer u voor het eerst onze website bezoekt, zullen we u echter uw toestemming vragen om cookies op uw toestel te plaatsen en om uw gebruik van onze website te volgen. Dit helpt ons beter te begrijpen hoe onze klanten onze website gebruiken zodat we onze website en services kunnen verbeteren, onder andere door u een geïndividualiseerde ervaring en doelgerichte aanbiedingen te bieden. Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief (zie punt 1.3), dan gebruiken we de informatie over uw websitebezoek ook om u een meer persoonlijke nieuwsbrief te sturen die uw specifieke interesses en voorkeuren weerspiegelt. In de punten 2.2, 2.4 en 2.5 vindt u een gedetailleerde beschrijving van de cookies en websiteanalyseprogramma's die we hiertoe gebruiken en een toelichting over uw rechten om uw originele keuze te wijzigen.

Als u niet akkoord gaat met deze werkwijzen en als u anoniem wenst te blijven, dan kunt u aangeven dat u niet akkoord gaat - of u kunt uw toestemming intrekken voor de toekomst - met behulp van de beschikbare afmeldingsmechanismes (zie punten 2.2, 2.4 en 2.5). In dat geval zullen we alleen anonieme gegevens verzamelen die niet direct verband houden met u persoonlijk. We kunnen dan bijvoorbeeld gegevens verzamelen over het aantal bezoekers van onze website, het bezoekstraject en de aangeklikte rubrieken. We analyseren deze gegevens om beter te begrijpen hoe onze klanten onze website gebruiken en om trends, statistieken en de behoeften van onze klanten te analyseren, zodat we onze website en services kunnen verbeteren.

Naast de hierboven beschreven praktijken, verzamelen we alleen uw persoonsgegevens als u vrijwillig beslist om deze informatie met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer u ons een verzoek stuurt (via ons contactformulier) of een specifieke service aanvraagt. Tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend en tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zullen we die persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, alleen gebruiken wanneer dit nodig is om uw gebruik van onze website mogelijk te maken, met inbegrip van het behandelen van uw verzoeken en het leveren van de gevraagde services. Daarnaast kunnen we ook die persoonsgegevens die we uitsluitend in geanonimeerde vorm ontvangen (m.a.w. in een niet-persoonlijk identificeerbare vorm waarmee we u niet persoonlijk kunnen identificeren), gebruiken voor statistische doeleinden en voor een interne evaluatie over hoe onze producten en services te verbeteren. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden of voor doeleinden buiten dit privacybeleid worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door het toepasselijke recht.

1.2 Ons contactformulier gebruiken

We verzamelen die persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, bijvoorbeeld wanneer u ons een verzoek om inlichtingen stuurt of wanneer u onze klantenservice een speciaal verzoek stuurt. Tenzij in dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website anders vermeld, tenzij u uw toestemming verleent of tenzij uitdrukkelijk toegestaan of vereist door het toepasselijke recht, zullen we uw gegevens alleen gebruiken om uw verzoek te behandelen, bv. om u de gevraagde service-informatie te geven, en zullen we uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Uw verzoek zal door Medela worden behandeld of indien nodig door één van onze plaatselijke dochterondernemingen of erkende distributeurs die verantwoordelijk is voor het behandelen van het onderwerp van uw verzoek in uw rechtsgebied.

2. Cookies

2.1 Essentiële cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer of ander internetcompatibel toestel, zoals een tablet of smartphone, worden geplaatst. Als uw browser zo ingesteld is dat cookies worden geaccepteerd, dan voegt uw browser de tekst in een klein bestand toe.

Tenzij anders vermeld in dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website, zijn de door ons gebruikte cookies van essentieel belang voor de werking en weergave van onze website, om bijvoorbeeld onze website meer efficiënt te maken en ervoor te zorgen dat u alle functies en services van de website kunt gebruiken. Deze werkings- en/of weergavecookies worden uit uw toestel verwijderd wanneer u uw browser afsluit (sessiecookies). We zullen die gegevens die in essentiële cookies zijn opgeslagen, alleen gebruiken wanneer dit nodig is om u de gevraagde services en functies te bieden.

2.2 Toestemming voor cookies en persoonlijke tracering

Wanneer u voor het eerst onze website bezoekt, zullen we uw toestemming vragen om aanvullende cookies op uw toestel te plaatsen door een cookiebanner te tonen (hierna "toestemming voor cookies" genoemd). Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de werking van onze website maar helpen ons om bepaalde persoonsgegevens over uw gebruik van onze website te verzamelen zodat we onze website en onze services kunnen verbeteren en/of u geïndividualiseerde informatie en services kunnen aanbieden, bijvoorbeeld doelgerichte aanbiedingen (zie punten 2.4 en 2.5 over de desbetreffende cookies die worden geplaatst voor websiteanalyse en remarketing). Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief (zie punt 1.3), dan gebruiken we de informatie over uw websitebezoek ook om u een meer persoonlijke nieuwsbrief te sturen die uw specifieke interesses en voorkeuren weerspiegelt. Met uw toestemming voor cookies geeft u ook toestemming om cookies te plaatsen voor de services van ShareThis (zie punt 3).

De cookiebanner bevat informatie over de belangrijkste redenen voor de extra cookies en over uw opties en over waar u aanvullende informatie kunt vinden. Als u na het lezen van de cookiebanner verder gaat met het gebruik van onze website, betekent dit dat u zich akkoord verklaart met de beschreven werkwijzen.

De formulering van de toestemming voor cookies kunt u vinden onderaan in dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website. We leggen hieronder de verschillende soorten van niet-essentiële cookies uit die op uw toestel kunnen worden geplaatst en leggen hun doel in de context van de verschillende services uit (zie punten 2.4, 2.5 en 3). U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor cookies in te trekken, om geval per geval de cookies te weigeren en om het verzamelen van gegevens voor de verschillende doeleinden te weigeren in de toekomst, zoals toegelicht in punten 2.3, 2.4, 2.5 en 3.

2.3 Cookie-instellingen beheren

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te weigeren, om die cookies te verwijderen die reeds op uw toestel geplaatst zijn of om een melding te ontvangen voordat een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies van uw browser of ga naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org om te weten hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.

Als u geen cookies wenst te accepteren, dan kan dit de bruikbaarheid van de website aantasten en dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige functies en services.

Als u verschillende toestellen gebruikt om onze website te bezoeken (bv. een smartphone, tablet, computer enz.), dan moet u ervoor zorgen dat de browser op elk toestel is aangepast aan uw voorkeur.

 

2.4 Gebruik van Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics (hierna "Google Analytics" genoemd), een internetanalyse-service van Google, Inc. (hierna “Google” genoemd). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze website, de websites van waaruit onze bezoekers naar ons zijn gekomen, en de pagina's die ze hebben bezocht. Deze informatie wordt door ons gebruikt om het aanbod en de services van onze website te verbeteren. In principe wordt alle informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van onze website, door Google doorgestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal als onze gemachtigde gegevensverwerker deze gegevens gebruiken om ons te helpen bij het evalueren van het gebruik van onze website, het samenstellen van verslagen over onze websiteactiviteiten en het verstrekken van andere statistische en analytische services in verband met het gebruik van onze website. Het IP-adres dat door uw browser is doorgegeven in het kader van Google Analytics, zal niet worden gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en dat u door Google Analytics op alle websites wordt getraceerd, door een plug-in voor uw browser te downloaden en installeren. Deze plug-in vindt u hier.

Een andere optie om tracering door Google Analytics te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer u onze website via een browser op een mobiel toestel bezoekt , is door op de volgende afmeldingslink te klikken: Opt-out of Google Analytics Tracking.

In dat geval wordt een afmeldingscookie op uw browser geplaatst dat voorkomt dat uw gebruik van de website wordt getraceerd door Google Analytics. Houd er rekening mee dat u zich opnieuw moet afmelden wanneer u alle cookies op uw toestel verwijdert.

U moet zich ook afmelden voor elk toestel waarmee u onze website bezoekt.

Voor een overzicht van het privacybeleid van Google, klikt u hier.

2.5 Gebruik van HubSpot

HubSpot gebruikt cookies om uw bezoek aan onze website te traceren. Bij elk bezoek aan onze website gaat HubSpot na of er reeds een traceercookie op uw toestel is geplaatst. Vindt hij er geen, dan maakt HubSpot een uniek cookie voor u aan en zal hij vanaf dan elk bezoek van u aan de website bijhouden in een logboek.

Houd rekening met de volgende belangrijke punten over hoe HubSpot deze traceercookies gebruikt:

Zelfs voordat u uw persoonsgegevens verstrekt, zal HubSpot u anoniem traceren. Als u daarna een online formulier invult, dan zal HubSpot deze gegevens koppelen aan uw vorige bezoeken die door het traceercookie zijn bijgehouden.

Als u al uw cookies verwijdert, dan wordt u weer als een nieuwe bezoeker beschouwd en wordt er een nieuw cookie op uw toestel geplaatst. HubSpot zal echter automatisch dubbele formulieren verwijderen die via hetzelfde e-mailadres zijn verstuurd, zelfs als deze formulieren gekoppeld zijn aan verschillende browsercookies.

Elk cookie hoort bij een specifieke browser. Wanneer twee personen dezelfde computer gebruiken, zullen de door hen ingediende formulieren worden opgeslagen in één enkel bezoekersbestand. Deze ontdubbeling door het cookie zorgt ervoor dat, wanneer een bezoeker meerdere formulieren op onze website indient via verschillende e-mailadressen, alle formulieren worden opgeslagen in één enkel bezoekersbestand in HubSpot, want alle formulieren zijn van dezelfde persoon.

2.6 Cookies van andere derde partijen

Sommige inhoud of applicaties, waaronder ook advertenties, op onze website worden mogelijk door niet-verwante derde partijen aangeboden. Deze partijen plaatsen mogelijk cookies op uw toestel voor hun eigen doeleinden. We hebben geen controle over de traceringstechnologieën van deze derde partijen of hoe deze worden gebruikt.

U kunt het plaatsen van dergelijke cookies en de tracering door deze cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. Meer informatie daarover vindt u in de instructies van uw browser.

3. ShareThis-plug-in

Deze website gebruikt een plug-in van de service ShareThis (hierna "ShareThis-plug-in" genoemd), die wordt beheerd door ShareThis Inc., 4005 Miranda Avenue, Suite 100, Palo Alto, CA 94394, Verenigde Staten (hierna "ShareThis" genoemd). Met de ShareThis-plug-in kunnen bezoekers de inhoud van onze website vlotter met andere personen delen via sociale netwerken zoals facebook.com, twitter.com, LinkedIn.com en pinterest.com (hierna "sociale netwerken" genoemd).

Als u een pagina van onze website bezoekt die een ShareThis-plug-in bevat, dan kan uw browser een directe verbinding maken met de servers van ShareThis en de ShareThis-plug-in downloaden en de inhoud ervan op uw browser downloaden zodat deze wordt opgenomen in de pagina die u bezoekt. De ShareThis-plug-in plaatst cookies op uw toestel en meldt aan ShareThis dat u de desbetreffende pagina hebt bezocht vanuit onze website. Wanneer u de ShareThis-plug-in accepteert, dan wordt mogelijk ook andere informatie verzameld, zoals wanneer u op het ShareThis-pictogram klikt en/of wanneer u inhoud van onze website met anderen deelt met behulp van de Delen-pictogrammen. De door ShareThis verzamelde gegevens omvatten mogelijk informatie over uw gebruik ervan, bijvoorbeeld uw IP-adres en geografische locatie, en technische informatie zoals het type browser of het besturingssysteem dat u gebruikt.

Overeenkomstig het privacybeleid van ShareThis worden uw gegevens gebruikt om niet-persoonlijke, demografische en gedragsgegevens te verzamelen (om gebruikers met dezelfde interesses te groeperen in doelpublieken), voor verwante doeleinden (zoals het beter begrijpen van de interesses en activiteiten van gebruikers van de ShareThis-services) en om het gebruik van de website statistisch te analyseren. Er worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens opgeslagen of gebruikt door ShareThis, tenzij u ShareThis uw toestemming hebt verleend.

Wanneer u vanuit onze website een bepaalde pagina bezoekt die deze ShareThis-plug-in bevat, dan kan uw browser bovendien een directe verbinding aanmaken met de servers van die sociale netwerken die verbonden zijn met de ShareThis-plug-in. Deze sociale netwerken plaatsen mogelijk voor hun eigen doeleinden cookies op uw toestel die uw persoonsgegevens verzamelen.

Medela heeft geen controle over het verzamelen, opslaan en gebruiken van dergelijke gegevens door ShareThis of door het sociale netwerk en heeft geen toegang tot de verzamelde gegevens. Lees zorgvuldig het privacybeleid van ShareThis en van het sociale netwerk voordat u de functies ervan gebruikt. U vindt het privacybeleid van ShareThis hier.

Om te voorkomen dat ShareThis uw technische en gebruiksgerelateerde gegevens verzamelt, klikt u op de link "Niet traceren" onderaan in het pop-upvenster van ShareThis dat verschijnt wanneer u op het pictogram van ShareThis op onze website klikt. U wordt dan omgeleid naar het privacybeleid van ShareThis waar u zich kunt afmelden door op de bovenste knop "Klikken en afmelden" te klikken. U kunt de afmeldingsknop ook direct bereiken, namelijk hier.

4. YouTube

Onze website bevat ook video's die worden aangeboden door YouTube LLC (hierna “YouTube” genoemd). Om de services van YouTube te gebruiken, moet u verbinding maken met de servers van YouTube in de Verenigde Staten. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie verstrekt aan YouTube. Voor alle YouTube-video's die we in onze website hebben opgenomen, hebben we de geavanceerde privacymodus van YouTube geactiveerd. Dit betekent dat YouTube gegevens over een bezoeker van onze website alleen dan opslaat wanneer de bezoeker een aangeboden video afspeelt. Medela heeft geen controle over het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens door YouTube en heeft geen toegang tot de verzamelde gegevens. Lees zorgvuldig het privacybeleid van YouTube voordat u enige functies van YouTube gebruikt.

Meer informatie over hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt door YouTube en uw desbetreffende rechten vindt u in het privacybeleid van YouTube op www.youtube.com.

5. Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps (hierna "Google Maps" genoemd), een landkaartenservice van Google, Inc. (hierna “Google” genoemd) om interactieve landkaarten weer te geven.

Om u de gevraagde kaarten aan te kunnen bieden, verzamelt Google uw IP-adres, dat door Google wordt verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan ook aanvullende informatie verzamelen over uw gebruik van Google Maps. Houd er rekening mee dat Medela geen controle heeft over het verzamelen, opslaan en gebruiken van dergelijke informatie door Google en geen toegang heeft tot de verzamelde gegevens. Lees zorgvuldig het privacybeleid van Google voordat u enige functies van Google Maps gebruikt. Het privacybeleid van Google vindt u hier.

Wanneer u Google Maps op onze website gebruikt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Google, die u hier kunt raadplegen.

Als u niet wilt dat Google enige informatie over uw gebruik van Google Maps kan verzamelen, kunt u dit voorkomen door Google Maps volledig te deactiveren. Daartoe dient u in uw browserinstelling JavaScript te deactiveren. Houd er rekening mee dat u in dat geval Google Maps helemaal niet meer kunt gebruiken.

6. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

6.1 Medela beheert deze website in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat de klantenrelatie met u doeltreffend wordt beheerd en om u een goede klantervaring te bieden, wordt uw klantrelatie op plaatselijk niveau ook beheerd door onze dochteronderneming in uw land. Deze plaatselijke dochteronderneming zal verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, ook in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Medela kan bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen met de plaatselijke dochteronderneming wanneer dit nodig is om te reageren op specifieke verzoeken van u via onze website, om u de gevraagde services te verstrekken of om op enige andere manier de klantenrelatie met u te beheren. De plaatselijke dochteronderneming zal voor deze doelstellingen toegang krijgen tot uw bij Medela opgeslagen persoonsgegevens en zal dergelijke persoonsgegevens op plaatselijk niveau verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken voor dergelijke doelstellingen.

6.2 Bovendien kunnen Medela en/of de plaatselijke dochteronderneming externe technische serviceaanbieders gebruiken die de toestemming hebben om services te leveren in onze naam en overeenkomstig onze instructies. Deze organisaties krijgen mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens maar alleen in die mate die nodig is om uw gebruik van onze website mogelijk te maken, zoals het leveren van verwante services of het behandelen van uw verzoeken. Zo kan Medela (en/of, waar van toepassing, de plaatselijke dochteronderneming) bijvoorbeeld serviceaanbieders gebruiken om onze website te hosten, uw persoonsgegevens op te slaan of de verzamelde gegevens te analyseren, zoals toegelicht in punt 2. Deze serviceaanbieders mogen uw persoonsgegevens aan geen enkele onbevoegde derde partij bekendmaken of uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan zoals vermeld in onze instructies. Sommige van deze serviceaanbieders bevinden zich mogelijk in landen buiten Zwitserland en de EU/EER die niet dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als in uw land. Medela en/of, in voorkomend geval, de plaatselijke dochteronderneming hebben gepaste overeenkomsten met deze serviceaanbieders gesloten om ervoor te zorgen dat ze alle nodige maatregelen zullen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen volgens de toepasselijke voorschriften. Voor meer informatie over onze serviceaanbieders kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in punt 8.

6.3 Tenzij zoals hierboven vermeld, zullen we uw persoonsgegevens met geen enkele derde partij delen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij we wettelijk daartoe verplicht zijn.

7. Opslag en bescherming van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in servers in Zwitserland. Bovendien kunnen Medela en/of, in voorkomend geval, de plaatselijke dochteronderneming aanbieders van cloudservices gebruiken die zich in landen buiten Zwitserland en de EU/EER bevinden, met inbegrip van de Verenigde Staten, om uw persoonsgegevens te hosten en te verwerken voor opslag-, communicatie- en marketingdoeleinden. Hoewel de wetten van deze landen mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als in Zwitserland of de EU/EER als adequaat wordt beschouwd, hebben we de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op gepaste manier worden behandeld en beschermd en dat ze alleen in onze naam en volgens onze instructies worden verwerkt.

We zullen al uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. We hebben gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang, wijziging, misbruik en onopzettelijke of illegale vernietiging of schade.

8. Uw rechten/ Contact opnemen

Overeenkomstig de plaatselijke wetten inzake gegevensbescherming, hebt u recht op informatie over welke gegevens we over u bewaren. Bovendien hebt u, in voorkomend geval, recht op correctie, wissing en/of blokkering van uw persoonsgegevens en/of het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om gegronde redenen.

U kunt op elk moment uw reeds toegekende toestemming intrekken voor de toekomst. Daartoe kunt u gebruik maken van de afmeldingsmechanismes van de verschillende services (raadpleeg de toelichting in de desbetreffende punten van dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website) of, wat betreft uw afmelding voor onze nieuwsbrief, kunt u ons een e-mail sturen naar het onderstaande e-mailadres.

Hebt u vragen over het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw persoonsgegevens, of wilt u uw rechten uitoefenen, stuur ons dan een e-mail via privacy@medela.ch.

9. Wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website op elk moment te wijzigen voor de toekomst. De op dat moment geldige versie van dit privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website zal op onze website worden gepubliceerd. Hoewel we niet van plan zijn om dit beleid vaak te wijzigen, is het altijd een goed idee om telkens wanneer u onze website bezoekt, ons meest recente beleid te lezen, om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze bekendmaken.

Bijlage: Verklaring van toestemming

Om volledig transparant te zijn over haar werkwijzen, maakt Medela de inhoud openbaar van alle toestemmingsverklaringen die het bedrijf via haar website ontvangt. In het kader van uw gebruik van onze website, hebt u mogelijk uitdrukkelijk een of meerdere van de volgende toestemmingen verleend:

•             Toestemming voor cookies

We zouden graag cookies willen gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren en om u de best mogelijke ervaring te bieden tijdens uw bezoek aan de website, door onder andere u doelgerichte reclame en gepersonaliseerde services aan te bieden die aangepast zijn aan uw interesses en voorkeuren. Houd er rekening mee dat, door deze banner te sluiten of door verder te gaan met het gebruik van deze website, bijvoorbeeld door op bepaalde inhoud te klikken of andere subpagina's te klikken, u uw toestemming voor deze werkwijzen en voor de bijbehorende verwerking van uw persoonlijke gegevens geeft. U kunt op elk moment uw cookie-instellingen wijzigen en/of uw toestemming intrekken. Voor meer informatie, of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen, gaat u naar het privacy- en cookiebeleid van de Healthcare website.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor de toekomst. Daartoe kunt u gebruik maken van de afmeldingsmechanismes van de verschillende services.

NPWT App

Privacy- en cookiebeleid van NPWT voor apps

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna "privacy - en cookiebeleid van NPWT voor apps" genoemd) geldt voor de mobiele NPWT-app (hierna "app" genoemd) die wordt beheerd door Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Zwitserland (hierna "Medela" of "we" genoemd).

Dit privacy- en cookiebeleid van NPWT voor apps regelt hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u onze app gebruikt, en legt onze werkwijzen op het vlak van cookies uit, met inbegrip van welke types cookies we gebruiken en hoe u deze kunt beheren.

De verwerking van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene gebeurt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale voorschriften inzake gegevensverwerking die op de app van toepassing zijn. In dit privacy- en cookiebeleid van NPWT voor apps biedt Medela informatie over de aard, de omvang en de doeleinden van de gegevens die we verzamelen, verwerken en gebruiken. Bovendien biedt deze Verklaring inzake gegevensbescherming informatie over de rechten van betrokkenen.

Medela heeft deze app ontwikkeld als gratis app. De app wordt door Medela kosteloos aangeboden en is bedoeld voor gebruik in de huidige toestand.

Wanneer u deze app gebruikt, verklaart u zich er automatisch mee akkoord dat we gegevens verzamelen en gebruiken overeenkomstig dit privacy- en cookiebeleid van NPTW voor apps. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken en met andere partijen delen zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid van NPWT voor apps.

Deze app verzamelt geen persoonsgegevens. De app maakt echter wel gebruikt van Google Analytics for Firebase. Dat betekent het volgende:

Google Analytics for Firebase (Google Inc.)

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw toestel worden geplaatst zodat we kunnen analyseren hoe onze app wordt gebruikt. De door het cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze app worden meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en worden daar opgeslagen. De functie “IP-anonimisering” is echter geactiveerd. Dat betekent dat Google uw IP-adres eerst binnen een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte zal inkorten voordat uw IP-adres wordt doorgestuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden gestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is doorgestuurd, zal niet worden gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard.

Google zal als onze gemachtigde gegevensverwerker deze gegevens gebruiken om ons te helpen bij het evalueren van het gebruik van onze app, het samenstellen van verslagen over onze app-activiteiten en het verstrekken van andere statistische en analytische services in verband met het gebruik van onze app. Het IP-adres dat door uw mobiele toestel in het kader van Google Analytics wordt doorgestuurd, zal niet worden gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard. Ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van gegevens ligt in deze doeleinden. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Sessies en campagnes worden na een bepaalde tijd afgesloten. Normaal gezien worden sessies afgesloten na 30 minuten zonder enige activiteit en worden campagnes na zes maanden afgesloten. Campagnes mogen niet langer duren dan twee jaar. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.firebase.google.com/terms/data-processing-terms.

We behouden ons het recht voor om het onderhavige privacy- en cookiebeleid van NPWT voor apps op elk moment te wijzigen met toekomstige werking. De op dat moment geldige versie van het onderhavige privacy- en cookiebeleid van NPWT voor apps zal in App Store/Google Play worden gepubliceerd. Hoewel we niet van plan zijn om dit beleid vaak te wijzigen, is het altijd een goed idee om telkens wanneer u onze app gebruikt, ons meest recente beleid te lezen, om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze bekendmaken.

Privacy- en cookiebeleid van NPWT voor apps, laatst herzien in juni 2018.