Luchtwegen

Aandoeningen of obstructies van de luchtwegen en ademhalingsproblemen kunnen een indicatie zijn voor een tijdelijke of permanente tracheotomie bij zuigelingen, kinderen en volwassenen. Het vrijmaken van de luchtwegen kan dan nodig zijn om een tracheotomiebuis en de luchtwegen vrij te houden. Ook na een ongeval of bij patiënten met andere ademhalingsproblemen kan het vrijmaken van de luchtwegen noodzakelijk zijn.

Luchtwegen vrijmaken

Luchtwegen vrijmaken

Bij het ontwerp van alle vacuümpompen voor de luchtwegen van Medela staat de levenskwaliteit van de patiënt voorop. De pompen van Medela bieden een snelle vacuümopbouw, zijn licht en draagbaar en gebruiksvriendelijk voor de patiënt. Dit is met name van belang voor patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis langdurige thuiszorg nodig hebben. Meer zelfstandigheid kan hun gemoedstoestand verbeteren en de behoefte aan intensieve zorg verlagen. Voor het medische ademhalingsteam hebben de pompen het voordeel dat het onderhoud en het gebruik eenvoudig zijn.

Snelle verlichting en stille afzuiging met Medela vacuümsystemen

Medela biedt drie vacuümpompen voor het vrijmaken van de luchtwegen. De Vario 18 pomp is ontwikkeld voor gebruik in ziekenhuizen en klinieken. De lichtere en draagbare Clario pompen zijn speciaal ontwikkeld voor ademhalingszorg in een thuissituatie. Het model Clario Toni voldoet aan de specifieke eisen voor het vrijmaken van de luchtwegen bij kinderen.

Vloeistof opvangen

Vloeistof opvangen

Opvangpotten moeten praktisch, hygiënisch en gebruiksvriendelijk zijn, met een laag risico van besmetting van de pomp.

Hygiënische opvang van secreties: Vario 18 en Clario vacuümpomp

Medela heeft complete systemen voor secretiebeheer voor de Vario 18 en de Clario / Clario Toni.

Producten